Model soutěže

Model - soutěže probíhají o víkendu. Jednodenní v sobotu nebo celovíkendové se zahájením v pátek v 17hod a s koncem v neděli do 17hod. Nejvíce soutěžících se účastní jednodenního MIX SPORT TESTu, po kterém někteří pokračují v celém 100+boji. Nejlepších 16 postupuje do PLAY OFF se systémem každý s každým. Před začátkem soutěže podepisuje každý soutěžící prohlášení o dodržování pravidel a dobré nálady mezi soutěžícími včetně účasti v soutěži na vlastní nebezpečí. Organizátor má právo změnit termín soutěže podle aktuálních možností sportovišť.

 

Pravidla - v každé oficiálně vypsané soutěži (oficiálním tréninku) si každý soutěžící zapisuje své nejlepší výkony ve všech měřitelných sportech. Výkony v každém sportu/disciplíně je možné neustále zlepšovat po dobu deseti let. Zlepšením výkonu se soutěžící posouvá v celkovém pořadí nahoru a prakticky každý soutěžní výkon mění celkové tabulky všech účastníků všech dob. Kategorie žen, juniorů a dětí mají speciální úpravy v některých disciplínách (např. vrh koulí, hod diskem, medicinbál, oštěp atd.) U dětí není možné některé disciplíny uskutečnit vůbec (skok o tyči, velodrom atd.). Vše se řeší jako u golfu handicapovým způsobem (sníženou váhou nebo podobnou disciplínou).

 

Rozsah - 100+boj je hlavní soutěž. Někteří soutěžící zapíší 25-30 disciplín/sportů MIX SPORT TESTu a následně si každý rok zapisují své nejlepší výsledky v některé z dalších víkendových soutěží (BŘEZEN-DUBEN-KVĚTEN-ČERVEN-ČERVENEC-ZÁŘÍ) s cílem zapsat si v průběhu let všechny měřitelné sporty a kvalifikovat se do PLAY OFF pro nejlepších 16 v září. Do PLAY OFF mají automatický postupu vítězové předcházejících ročníků 100+boje nebo vítězové PLAY OFF části z historie soutěže. Po PLAY OFF se vyhlašují celkové výsledky ročníku po 100+ sportech a všech kategorií sportů.

 

Startovné - každý se musí registrovat na soutěž na webu www.universalsportsman.cz. Součástí registrace je zaplacení startovného, které se nevrací, pokud se soutěžní den nebo víkend konal v původním termínu bez účasti registrovaného. Rozhodnutí o konání nebo nekonání závisí na volbě organizátora podle naplnění termínu a aktuálním možnostem sportovišť. Pořadí sportů/disciplín je stanoveno organizátorem podle možností sportovišť. Organizátor má právo měnit sporty v rámci soutěžních víkendů nebo mezi nimi podle potřeby. Náklady na jídlo, pití, ubytování, parkovné a všechny ostatní se sportem nesouvisející náklady si hradí soutěžící samostatně nad rámec startovného. Ve startovném nejsou ani náklady na doprovod soutěžících. 

 

Bodování a tabulky - u všech měřitelných sportů se zapisují nejlepší výkony do tabulky všech dob a soutěžící s nejlepším výkonem se dostává na 1.místo v konkrétním sportu a získává 1 bod...analogicky výkon na 10.místě má 10 bodů a na 100.místo je 100 bodů. Celkové pořadí po všech sportech je výsledkem součtu všech bodů ze všech 100+ sportů a řadí se podle nejnižšího průměru bodů. Snaha je tedy v každém sportu dosáhnout nejlepšího pořadí a tím nejnižšího počtu bodů. V roce 2017 je maximální počet bodů (tedy nejhorší možný výsledek) z jedné disciplíny 1000 bodů. Soutěžící, který si z jakéhokoliv důvodu nezapíše výsledek u některého ze sportů/disciplín získává automaticky 1000 bodů z tohoto sportu/disciplíny. Je vždy lepší zapsat i slabší výkon a doufat v lepší než 1000.místo se ziskem 1000 bodů. Každý bod navíc v celkovém pořadí zvyšuje průměrné body ze všech disciplín a posouvá soutěžícího do zadní části výsledkové listiny. Celkové pořadí se následně řadí podle dosaženého průměru bodů každým soutěžícím. Průměr se rovná součtu všech dosažených bodů soutěžícího děleno počtem zapsaných sportů. V roce 2017 jsou oficiálně zapsány výkony u více než 150 sportů, ale pouze 116 z nich je v tomto roce považováno za soutěžní sporty, ze kterých se vypočítává konečný průměr bodů. Pokud má soutěžící zapsáno alespoň 50 sportů/disciplín, pak se do průměrného pořadí nepočítají žádné penalizace 1000 bodů. Toto umožňuje férové porovnání všech soutěžících proti sobě za podmínky, že mají zapsáno alespoň 50 až 116 sportů. Naopak u soutěžících, kteří mají zapsáno méně než 50 sportů je za každý nazapsaný sport do celkového průměru započítána i penalizace 1000 bodů.

 

Platnost výkonů - výsledky platí maximálně 10 let a musí se aktualizovat. Podle roku narození se určuje rok, ve kterém se zamrazí vaše výkony a musíte si znovu zapsat všechny svoje výkony v další dekádě. Vaše zamražené výkony a body zůstávají v pořadí a tabulkách na vždy a v následující dekádě soupeříte, mimo všech ostatních soupeřů, i proti vlastnímu "mladšímu" já. Každý soutěžící v soutěži reprezentuje sebe, zároveň reprezentuje svoji věkovou kategorii a rovněž reprezentuje sport, který ho v životě, podle jeho/její vlastní volby, nejvíce sportovně ovlivnil ve sportovních dovednostech a schopnostech. Všichni soutěží v kategorii UNIVERSAL SPORTSMAN o celkového vítěze. K tomu ženy soutěží samostatně v soutěži UNIVERSAL SPORTSWOMAN, junioři v UNIVERSAL SPORTSJUNIOR (11-20 let), děti v UNIVERSAL SPORTSKID (6-10 let).