Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.2.2015 (dále “VOP”)

Jana Š. Konicarová - UNIVERSAL SPORTSMAN, Vostrovská 1,  Praha 6, 16000, IČO:87333333 a tel.+420 602608125 www.universalsportsman.cz, 100boj@universalsportsman.cz

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy, kdy na jedné straně je Jana Š. Konicarová (UNIVERSAL SPORTSMAN), IČ 87333333, se sídlem Vostrovská 1, Praha 6, 16000 jako prodávající a poskytovatel služeb (dále jen “US”) a na straně druhé je soutěžící případně účastník tréninku nebo kupující upomínkových předmětů soutěže UNIVERSAL SPORTSMAN (dále jen společně “Soutěžící”). Soutěžící se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná službu nebo zboží (dále jen společně “Služba”). Po objednání Služby se má za to, že Soutěžící obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

II. Ochrana osobních údajů

Soutěžící dobrovolně poskytuje své osobní údaje  (jméno, příjmení, ročník narození a sport, který reprezentuje v případě služby a rovněž adresu doručení zboží v případě koupě trička nebo jiných upomínkových předmětů US) a souhlasí s jejich zpracováním, uchováváním a evidencí za účelem uzavření dohody s US a zapsání na seznam soutěžících. US neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, web developerům a v rámci vyhlašování výsledků soutěže všem soutěžícím a veřejnosti v nutném rozsahu.

III. Cenové a platební podmínky

Ceny jsou uvedené na www.universalsportsman.cz ke každé jednotlivé soutěži, tréninku a zboží bez DPH. Ceny uvádí US v aktuální nabídce na www.universalsportsman.cz. a vyhrazuje si právo na změnu cen. Telefonické objednávky přijímáme na čísle +420602621862. Písemná objednávka musí obsahovat potřebné údaje k doručení zboží.
Na www.universalsportsman.cz naleznete elektronický obchod, který Vám umožní rychlý a pohodlný nákup. Platba za zboží se provádí hotově při převzetí v rámci soutěže nebo na internetu. Při nákupu na internetu dojde (po připsání částky na náš účet) neprodleně k odeslání zboží na vaši adresu. Termín expedice u zboží je cca do 3 dnů, vyhrazujeme si právo tento termín změnit. Termín expedice zboží, které není dostupné (není skladem), bude upřesněn.

IV. Dodací podmínky  

Zboží je dodáno Soutěžícímu do vlastních rukou při soutěži nebo na adresu uvedou na objednávce.

V. Prohlášení

Soutěžící prohlašuje, že si je vědom toho, že se soutěže účastní na vlastní riziko. U osob mladších 18 let je nutná účast rodičů nebo jiných zástupců, kteří sami rozhodnout o tom, kterého sportu se děti mohou účastnit a vždy na vlastní nebezpečí. Všichni účastníci před vstupem do soutěžního ročníku podepisují prohlášení o dodržování pravidel, dobré sportovní nálady mezi soutěžícími, o své účasti na vlastní nebezpečí a rovněž o právu US pořizovat foto nebo video dokumentaci ze soutěže a zvěřejňovat výsledky a záběry Soutěžících na webu a sociálních sítích.

VI. Startovné

Startovné se vrací pouze v případě, že se soutěž nekoná v původním termínu nebo v novém termínu dohodnutém oběma stranami. Ve všech ostatních případech se startovné za účast v soutěži nebo tréninku nevrací. US má právo změn pořadí a zaměření sportů v celé soutěží i jednotlivých soutěžních částech podle možností sportovišť, které se mohou změnit bez vlivu US. O konání nebo nekonání soutěže rozhoduje US. Soutěž se může konat i po neobsazení minimálního doporučeného počtu Soutěžících z důvodů udržení dobrých vztahů s partnerskými sportovišti.

VII. Reklamační podmínky

Jakékoliv reklamace Služeb zasílejte na UNIVERSAL SPORTSMAN (adresa Vostrovská 1, Praha 6 16000) nebo ideálně na emailovou adresu 100boj@universalsportsman.cz